Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Catalunya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.771,2 79,9 3,0 3,0
Sector privat 2.355,0 59,3 2,6 2,6
contracte indefinit 1.874,1 52,6 2,9 2,9
contracte temporal 480,9 6,7 1,4 1,4
Sector públic 416,2 20,6 5,2 5,2
contracte indefinit 317,7 6,6 2,1 2,1
contracte temporal 98,5 14,0 16,6 16,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Espanya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 15.792,2 451,4 2,9 2,9
Sector privat 12.686,5 319,6 2,6 2,6
contracte indefinit 9.325,3 222,5 2,4 2,4
contracte temporal 3.361,2 97,0 3,0 3,0
Sector públic 3.105,8 132,0 4,4 4,4
contracte indefinit 2.343,6 55,9 2,4 2,4
contracte temporal 762,1 76,0 11,1 11,1
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

La població assalariada a Catalunya presenta una taxa de variació interanual del 3% al primer trimestre del 2018. Ha crescut l'ocupació tant al sector privat un 2,6%, com al sector públic un 5,2%, en termes de variació interanual. En el sector públic creixen els de contracte temporal un 16,6% i els de contracte indefinit un 2,1%. Dins del sector privat augmenten tant els contractes temporals (1,4%) com els indefinits (2,9%). A Espanya, el total d'assalariats mostra un increment interanual del 2,9%.

Data de publicació: 26 d'abril del 2018. Propera actualització: 26 de juliol del 2018 Calendari

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població assalariada es pot classificar segons el sector contractant i el tipus de contracte. Respecte al sector contractant, els assalariats poden ser contractats pel sector privat i pel sector públic. S'ha de tenir present que el sector públic inclou no solament l'administració pública sinó també les empreses públiques. Respecte al tipus de contracte, els assalariats poden tenir contractació temporal o indefinida. La contractació temporal és aquella on la fi de la relació laboral o del contracte queda determinada per condicions objectives, com ara la finalització del termini, la realització d'una tasca determinada, etc.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: