Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Catalunya. 2n trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.711,0 -190,7 -6,6 -2,6
Sector privat 2.279,3 -175,6 -7,2 -2,5
contracte indefinit 1.872,2 -63,7 -3,3 -0,1
contracte temporal 407,1 -111,9 -21,6 -11,8
Sector públic 431,7 -15,1 -3,4 -2,9
contracte indefinit 329,6 -7,8 -2,3 -3,4
contracte temporal 102,1 -7,3 -6,7 -1,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Espanya. 2n trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 15.526,8 -1.161,4 -7,0 -2,9
Sector privat 12.300,9 -1.192,9 -8,8 -3,8
contracte indefinit 9.697,9 -297,4 -3,0 0,0
contracte temporal 2.603,0 -895,5 -25,6 -14,8
Sector públic 3.225,9 31,5 1,0 1,0
contracte indefinit 2.358,3 65,1 2,8 1,5
contracte temporal 867,6 -33,6 -3,7 -0,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Darrera actualització: 28 de juliol de 2020. Propera actualització: 27 d'octubre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població assalariada es pot classificar segons el sector contractant i el tipus de contracte. Respecte al sector contractant, els assalariats poden ser contractats pel sector privat i pel sector públic. S'ha de tenir present que el sector públic inclou no solament l'administració pública sinó també les empreses públiques. Respecte al tipus de contracte, els assalariats poden tenir contractació temporal o indefinida. La contractació temporal és aquella on la fi de la relació laboral o del contracte queda determinada per condicions objectives, com ara la finalització del termini, la realització d'una tasca determinada, etc.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.