Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2n trimestre del 2017
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 61,57 3.767,9 -17,0 -0,4 -0,4
Per sexe:
Homes 66,52 1.972,1 -6,2 -0,3 -0,6
Dones 56,93 1.795,8 -10,8 -0,6 -0,2
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 41,22 265,2 0,4 0,2 3,4
De 25 a 54 anys 89,97 2.901,3 -34,4 -1,2 -0,8
De 55 anys i més 26,71 601,4 17,1 2,9 0,1
Ocupació 53,44 3.270,5 89,2 2,8 2,5
Per sexe:
Homes 58,32 1.729,0 34,9 2,1 1,8
Dones 48,87 1.541,5 54,3 3,7 3,3
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 28,67 184,4 13,0 7,6 11,9
De 25 a 54 anys 79,50 2.563,5 50,7 2,0 1,8
De 55 anys i més 23,21 522,6 25,5 5,1 2,9
Atur 13,20 497,4 -106,2 -17,6 -15,0
Per sexe:
Homes 12,33 243,1 -41,1 -14,5 -13,9
Dones 14,16 254,4 -65,1 -20,4 -16,0
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 30,46 80,8 -12,6 -13,5 -11,3
De 25 a 54 anys 11,64 337,8 -85,2 -20,1 -15,8
De 55 anys i més 13,11 78,9 -8,4 -9,7 -14,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2n trimestre del 2017
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,84 22.727,6 -148,1 -0,6 -0,6
Per sexe:
Homes 64,70 12.158,3 -62,4 -0,5 -0,6
Dones 53,28 10.569,4 -85,5 -0,8 -0,6
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 36,80 1.476,8 -13,6 -0,9 -1,2
De 25 a 54 anys 87,06 17.599,9 -281,3 -1,6 -1,4
De 55 anys i més 25,35 3.650,9 146,9 4,2 3,7
Ocupació 48,70 18.813,3 512,3 2,8 2,5
Per sexe:
Homes 54,58 10.256,9 285,8 2,9 2,5
Dones 43,13 8.556,4 226,5 2,7 2,6
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 22,25 893,0 95,4 12,0 9,8
De 25 a 54 anys 73,27 14.811,5 235,5 1,6 1,5
De 55 anys i més 21,59 3.108,8 181,4 6,2 5,7
Atur 17,22 3.914,3 -660,4 -14,4 -12,8
Per sexe:
Homes 15,64 1.901,4 -348,2 -15,5 -13,7
Dones 19,04 2.012,9 -312,2 -13,4 -11,8
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 39,53 583,8 -109,0 -15,7 -13,7
De 25 a 54 anys 15,84 2.788,4 -516,8 -15,6 -13,7
De 55 anys i més 14,85 542,1 -34,6 -6,0 -6,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Data de publicació: 27 de juliol del 2017. Propera actualització: 26 de juliol del 2018 Calendari

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: