Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Maig del 2021
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.785,7 556,9 3.432,9 3,7 2,9 3,5
Agricultura 9,8 22,3 60,6 1,3 -1,5 -1,4
Indústria 440,8 38,3 479,1 1,2 -0,6 1,0
Construcció 143,5 69,9 213,5 7,9 2,7 6,1
Serveis 2.185,8 426,4 2.674,0 3,9 3,5 3,8
No classificables 5,7 0,0 5,7 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Maig del 2021
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.712,3 3.308,6 19.244,5 4,1 2,5 3,6
Agricultura 78,6 265,7 1.153,8 4,1 -0,5 -0,8
Indústria 2.041,5 216,1 2.258,4 2,8 -0,1 2,6
Construcció 898,1 397,5 1.296,3 10,0 3,5 7,9
Serveis 11.630,5 2.429,3 14.472,4 3,9 2,9 3,7
No classificables 63,6 0,0 63,6 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juny de 2021. Propera actualització: 8 de juliol de 2021

Dades anuals Estadística AFIC

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.