Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Agost del 2023
Valor % variació interanual
Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.999,9 557,4 3.648,7 3,3 0,4 2,8
Agricultura 10,4 21,2 62,4 2,6 -2,3 1,4
Indústria 460,9 36,7 497,6 1,6 -2,1 1,3
Construcció 153,0 69,6 222,6 3,9 -0,1 2,6
Serveis 2.368,9 429,9 2.859,3 3,6 0,8 3,1
No classificables 6,7 0,0 6,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Agost del 2023
Valor % variació interanual
Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total
Total 16.032,9 3.325,3 20.430,3 3,7 0,2 2,8
Agricultura 82,9 259,2 1.008,8 2,9 -0,8 -1,9
Indústria 2.154,1 210,1 2.364,9 2,0 -1,5 1,7
Construcció 963,9 403,9 1.368,4 4,7 0,7 3,5
Serveis 12.758,7 2.452,1 15.614,7 3,9 0,4 3,3
No classificables 73,4 0,0 73,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de setembre de 2023. Propera actualització: 9 d'octubre de 2023 Calendari

Dades anuals

AFIC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social (AFIC).

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.