Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Desembre del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.729,1 551,3 3.370,5 3,6 1,0 3,1
Agricultura 9,1 23,3 55,3 2,7 -1,0 1,6
Indústria 438,2 45,4 483,7 2,5 -4,7 1,7
Construcció 133,0 67,3 200,3 7,6 1,7 5,6
Serveis 2.147,7 415,3 2.630,1 3,7 1,6 3,2
No classificables 1,0 0,0 1,0 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Desembre del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.372,3 3.253,0 18.914,6 3,7 1,6 3,2
Agricultura 65,0 266,0 1.180,5 7,0 0,3 2,1
Indústria 2.001,1 233,8 2.235,8 2,5 -1,5 2,1
Construcció 806,6 376,8 1.183,9 8,2 2,6 6,4
Serveis 11.492,0 2.376,5 14.306,8 3,7 2,0 3,2
No classificables 7,5 0,0 7,5 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

En acabar el mes de desembre del 2018, a Catalunya hi havia 2.729,1 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 3,6%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (551,3 milers) ha augmentat un 1%. Si es considera el total a Catalunya, hi ha hagut 3.370,5 milers d’afiliacions, un 3,1% més que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el nombre més gran d'afiliacions (2.630,1 milers), creix un 3,2%. Amb relació a la resta de sectors, augmenten la construcció (5,6%), la indústria (1,7%) i l'agricultura (1,6%). A Espanya, augmenten respecte a un any enrere tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (3,7%), com el d'autònoms (1,6%). El nombre total d’afiliacions creix un 3,2%.

Data de publicació: 15 de gener del 2019. Propera actualització: 18 de febrer del 2019

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: