Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Juny del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.767,3 555,7 3.423,6 4,6 0,7 3,7
Agricultura 9,6 23,5 63,7 1,9 -1,6 -2,6
Indústria 442,1 47,3 489,5 3,6 -0,1 3,2
Construcció 135,4 67,4 202,9 8,1 0,8 5,6
Serveis 2.179,0 417,5 2.666,4 4,7 1,0 3,9
No classificables 1,1 0,0 1,1 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Juny del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.446,9 3.274,2 18.968,0 5,3 1,3 4,2
Agricultura 69,8 267,0 1.132,0 7,9 0,0 1,0
Indústria 2.029,0 239,1 2.269,0 3,6 0,7 3,3
Construcció 834,2 378,5 1.213,3 10,3 2,1 7,6
Serveis 11.506,0 2.389,6 14.345,7 5,2 1,4 4,4
No classificables 7,9 0,0 7,9 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.

En acabar el mes de juny del 2018, a Catalunya hi havia 2.767,3 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,6%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (555,7 milers) ha augmentat un 0,7%. Si es considera el total a Catalunya, hi ha hagut 3.423,6 milers d’afiliacions, un 3,7% més que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega un major nombre d'afiliacions (2.666,4 milers), creix un 3,9%. Amb relació a la resta de sectors, també creixen la construcció (5,6%) i la indústria (3,2%) mentre que l'agricultura baixa un 2,6%. A Espanya, augmenten interanualment tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (5,3%), com el d'autònoms (1,3%). El nombre total d’afiliacions creix un 4,2%.

Data de publicació: 10 de juliol del 2018. Propera actualització: 10 d'agost del 2018

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: