Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Setembre del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.745,9 551,0 3.393,4 3,2 0,3 2,6
Agricultura 9,4 23,5 61,3 3,6 -1,1 3,0
Indústria 441,3 45,8 487,1 3,0 -3,5 2,3
Construcció 133,2 67,0 200,3 6,8 0,8 4,7
Serveis 2.161,0 414,8 2.643,6 3,0 0,8 2,5
No classificables 1,1 0,0 1,1 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Setembre del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.466,8 3.256,0 18.956,0 3,8 1,2 3,0
Agricultura 71,6 266,4 1.129,1 5,0 0,2 0,7
Indústria 2.031,5 235,2 2.267,7 3,0 -0,9 2,6
Construcció 830,7 377,8 1.209,1 9,1 2,1 6,8
Serveis 11.525,2 2.376,6 14.342,4 3,5 1,3 3,0
No classificables 7,7 0,0 7,7 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.

En acabar el mes de setembre del 2018, a Catalunya hi havia 2.745,9 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 3,2%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (551 milers) ha augmentat un 0,3%. Si es considera el total a Catalunya, hi ha hagut 3.393,4 milers d’afiliacions, un 2,6% més que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el nombre més gran d'afiliacions (2.643,6 milers), creix un 2,5%. Amb relació a la resta de sectors, també augmenten tots: la construcció (4,7%), la indústria (2,3%) i l'agricultura (3%). A Espanya, augmenten respecte a un any enrere tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (3,8%), com el d'autònoms (1,2%). El nombre total d’afiliacions creix un 3%.

Data de publicació: 11 d'octubre del 2018. Propera actualització: 9 de novembre del 2018

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: