Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Setembre del 2019
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.794,5 548,7 3.437,2 1,8 -0,4 1,3
Agricultura 9,5 23,0 61,7 1,1 -2,2 0,6
Indústria 440,3 39,6 480,0 -0,2 -13,4 -1,5
Construcció 138,3 67,9 206,2 3,8 1,3 3,0
Serveis 2.201,9 418,2 2.684,7 1,9 0,8 1,6
No classificables 4,5 0,0 4,5 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Setembre del 2019
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.755,6 3.261,2 19.223,6 2,0 0,2 1,4
Agricultura 77,9 266,0 1.124,6 8,8 -0,1 -0,4
Indústria 2.044,2 220,9 2.266,0 0,6 -6,1 -0,1
Construcció 869,8 383,1 1.253,5 4,7 1,4 3,7
Serveis 11.717,0 2.391,1 14.532,8 1,7 0,6 1,3
No classificables 46,8 0,0 46,8 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

En acabar el mes de setembre del 2019, a Catalunya hi havia 2.794,5 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual de l’1,8%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (548,7 milers) ha baixat un 0,4%. Si es considera el total a Catalunya, hi ha hagut 3.437,2 milers d’afiliacions, un 1,3% més que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el nombre més gran d'afiliacions (2.201,9 milers), creix un 1,6%. En relació a la resta de sectors, augmenten tant la construcció (3%) com l'agricultura (0,6%), mentre que la indústria disminueix un 1,5%. A Espanya, augmenten respecte a un any enrere tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (2%) com el d'autònoms (0,2%). El nombre total d’afiliacions creix un 1,4%.

Data de publicació: 8 d'octubre del 2019. Propera actualització: 8 de novembre del 2019

Dades anuals Estadística AFIC

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.