Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Octubre del 2023
Valor % variació interanual
Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total
Total 3.049,1 559,4 3.690,5 3,2 0,5 2,6
Agricultura 10,3 21,1 54,4 2,8 -2,3 -1,0
Indústria 461,4 36,7 498,1 1,6 -2,2 1,3
Construcció 155,8 69,8 225,7 2,6 -0,1 1,8
Serveis 2.414,6 431,8 2.905,2 3,5 0,9 3,0
No classificables 7,0 0,0 7,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Octubre del 2023
Valor % variació interanual
Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total
Total 16.247,3 3.335,7 20.659,9 3,4 0,3 2,6
Agricultura 78,8 258,8 1.013,1 1,1 -0,8 -2,7
Indústria 2.159,0 210,0 2.369,8 2,1 -1,6 1,8
Construcció 983,1 405,7 1.389,4 4,0 0,7 3,0
Serveis 12.950,7 2.461,1 15.811,9 3,5 0,6 3,0
No classificables 75,7 0,0 75,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2023. Propera actualització: 11 de desembre de 2023 Calendari

Dades anuals

AFIC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social (AFIC).

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.