Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Maig del 2020
Valor % variació interanual
Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.686,8 541,3 3.318,1 -4,6 -2,0 -4,2
Agricultura 9,7 22,6 61,4 0,2 -2,0 -3,4
Indústria 435,6 38,5 474,2 -2,1 -7,8 -2,6
Construcció 133,0 68,0 201,1 -5,2 -0,1 -3,6
Serveis 2.102,8 412,1 2.575,8 -5,2 -1,7 -4,7
No classificables 5,7 0,0 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Maig del 2020
Valor % variació interanual
Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.132,7 3.228,5 18.584,2 -4,4 -1,3 -3,8
Agricultura 75,5 267,1 1.162,7 2,2 0,2 -0,7
Indústria 1.985,1 216,3 2.202,2 -3,1 -3,5 -3,2
Construcció 816,4 384,0 1.201,1 -7,0 0,3 -4,8
Serveis 11.196,3 2.361,1 13.958,8 -4,8 -1,5 -4,4
No classificables 59,4 0,0 59,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juny de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2022. Propera actualització: 7 de desembre de 2023 Calendari

Dades anuals

AFIC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social (AFIC).

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.