Saltar al contingut principal

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Juny del 2020 (p)
Valor % variació interanual
Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 1.713.696 1.471.129 3.184.825 -4,8 -5,5 -5,1
Menys de 30 anys 253.344 228.050 481.394 -14,1 -15,8 -14,9
De 30 a 44 anys 653.896 567.849 1.221.745 -7,0 -7,2 -7,1
De 45 a 54 anys 487.287 410.823 898.110 -0,8 -1,1 -1,0
De 55 anys i més 319.169 264.407 583.576 2,5 2,4 2,5
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Notes:
- Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.
- Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 9 de juliol de 2020. Propera actualització: 8 de setembre de 2020 Calendari

Estadística AFI

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

La informació dels afiliats fa referència a l'últim dia de cada trimestre.