Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Desembre del 2018
Valor % variació interanual
Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 1.716.244 1.505.553 3.221.797 2,9 2,9 2,9
Menys de 30 anys 265.890 252.676 518.566 5,3 4,7 5,0
De 30 a 44 anys 684.624 601.644 1.286.268 -0,4 -0,2 -0,3
De 45 a 54 anys 469.807 402.614 872.421 4,5 4,6 4,5
De 55 anys i més 295.923 248.619 544.542 6,0 6,3 6,2
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 31 de desembre del 2018 ha estat de 3.221.797 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 2,9%. Per sexe, els afiliats augmenten també un 2,9% tant en el cas de les dones com en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de 55 anys i més (6,2%). En sentit contrari, només mostra decrements la franja d’edat de 30 a 44 anys (−0,3%).

Data de publicació: 1 de març del 2019. Propera actualització: 3 de juny del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

La informació dels afiliats fa referència a l'últim dia de cada trimestre.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: