Saltar al contingut principal

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Juliol del 2022 (p)
Valor % variació interanual
Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 1.864.030 1.621.872 3.485.902 3,3 4,0 3,7
Menys de 30 anys 326.087 292.634 618.721 10,1 9,3 9,7
De 30 a 44 anys 654.498 578.681 1.233.179 -0,6 0,5 -0,1
De 45 a 54 anys 527.042 453.386 980.428 3,1 4,4 3,7
De 55 anys i més 356.403 297.171 653.574 5,3 5,8 5,5
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 5 d'agost de 2022. Propera actualització: 9 de setembre de 2022 Calendari

Estadística AFI

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

A partir del maig del 2020, l'Idescat realitza mensualment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia del trimestre.