Saltar al contingut principal

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya Valor. Total
Total Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més
08/2021 (p) 3.302.572 530.899 1.212.805 940.138 618.730
07/2021 (p) 3.362.507 563.771 1.234.247 945.253 619.236
06/2021 (p) 3.322.256 540.835 1.228.038 938.949 614.434
05/2021 3.286.172 512.803 1.224.607 935.624 613.138
04/2021 3.242.188 497.264 1.213.326 925.204 606.394
03/2021 3.219.755 491.010 1.207.971 918.724 602.050
02/2021 3.218.816 487.887 1.212.079 917.883 600.967
01/2021 3.209.383 484.959 1.211.101 915.056 598.267
12/2020 3.214.634 492.064 1.212.886 912.416 597.268
11/2020 3.232.681 495.543 1.224.136 915.291 597.711
10/2020 3.234.850 492.232 1.228.008 916.368 598.242
09/2020 3.209.363 477.909 1.222.147 913.213 596.094
08/2020 3.196.844 484.106 1.216.812 905.693 590.233
07/2020 3.209.714 496.045 1.222.114 904.355 587.200
06/2020 3.184.825 481.398 1.221.730 898.111 583.586
05/2020 3.181.520 474.650 1.223.134 898.551 585.185
03/2020 3.171.595 480.800 1.223.414 890.586 576.795
12/2019 3.277.565 529.392 1.266.267 903.264 578.642
09/2019 3.293.209 522.173 1.287.119 907.491 576.426
06/2019 3.356.578 565.527 1.314.575 906.883 569.593
03/2019 3.263.331 522.308 1.297.251 888.227 555.545
12/2018 3.221.797 518.566 1.286.268 872.421 544.542
09/2018 3.253.644 515.139 1.312.574 879.754 546.177
06/2018 3.285.238 548.881 1.327.534 873.008 535.815
03/2018 3.191.606 503.870 1.308.414 854.513 524.809
12/2017 3.131.688 493.812 1.290.256 834.667 512.953
09/2017 3.175.393 495.702 1.322.100 843.644 513.947
06/2017 3.174.998 517.349 1.325.868 830.061 501.720
03/2017 3.068.200 467.566 1.299.226 810.593 490.815
12/2016 3.035.442 466.673 1.289.782 796.019 482.968
09/2016 3.032.136 452.382 1.302.840 796.207 480.707
06/2016 3.059.096 483.317 1.317.144 786.443 472.192
03/2016 2.965.259 437.499 1.291.621 770.941 465.198
12/2015 2.929.310 436.853 1.277.346 757.400 457.711
09/2015 2.922.370 423.286 1.288.180 755.557 455.347
06/2015 2.955.265 455.379 1.304.122 748.125 447.639
03/2015 2.865.833 413.290 1.277.919 734.271 440.353
12/2014 2.830.845 412.420 1.263.875 721.365 433.185
09/2014 2.830.108 404.595 1.271.569 722.033 431.911
06/2014 2.860.229 433.726 1.286.702 714.683 425.118
03/2014 2.767.486 394.334 1.253.950 700.871 418.331
12/2013 2.756.587 399.788 1.246.729 694.878 415.192
09/2013 2.779.036 399.018 1.262.707 700.949 416.362
06/2013 2.816.664 422.740 1.282.036 697.526 414.362
03/2013 2.759.623 396.865 1.260.699 690.202 411.857
12/2012 2.773.145 410.042 1.265.521 687.455 410.127
09/2012 2.859.238 427.581 1.301.609 704.171 425.877
06/2012 2.908.606 460.639 1.322.296 700.906 424.765
03/2012 2.872.663 443.890 1.310.709 695.873 422.191
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Notes:
- Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.
- Des del maig del 2020 l'Idescat publica amb caràcter mensual la informació d'afiliats a la Seguretat Social. Abans d'aquesta data la informació disponible té freqüència trimestral.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 9 de setembre de 2021. Propera actualització: 13 d'octubre de 2021 Calendari

Estadística AFI

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

A partir del maig del 2020, l'Idescat realitza mensualment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia del trimestre.