Saltar al contingut principal

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Agost del 2023
Valor % variació interanual
Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 1.869.070 1.623.205 3.492.275 1,9 2,6 2,2
Menys de 30 anys 319.375 280.330 599.710 4,1 4,1 4,1
De 30 a 44 anys 640.360 565.000 1.205.365 -0,9 -0,2 -0,5
De 45 a 54 anys 535.530 463.960 999.490 2,1 3,1 2,6
De 55 anys i més 373.800 313.910 687.710 4,9 5,5 5,2
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Notes:
- Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.
- A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Darrera actualització: 8 de setembre de 2023. Propera actualització: 11 d'octubre de 2023 Calendari

AFI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI).

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

A partir del maig del 2020, l'Idescat realitza mensualment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia del trimestre.

A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.