Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Març del 2019
Valor % variació interanual
Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 1.742.579 1.520.752 3.263.331 2,2 2,3 2,2
Menys de 30 anys 270.361 251.947 522.308 3,8 3,5 3,7
De 30 a 44 anys 691.172 606.079 1.297.251 -1,0 -0,7 -0,9
De 45 a 54 anys 479.142 409.085 888.227 4,0 3,8 3,9
De 55 anys i més 301.904 253.641 555.545 5,7 6,0 5,9
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 31 de març del 2019 ha estat de 3.263.331 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 2,2%. Per sexe, els afiliats augmenten un 2,3% en el cas de les dones i un 2,2% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de 55 anys i més (5,9%). En sentit contrari, només mostra decrements la franja d’edat de 30 a 44 anys (−0,9%).

Data de publicació: 3 de juny del 2019. Propera actualització: 4 d'octubre del 2019 Calendari

Estadística AFI

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

La informació dels afiliats fa referència a l'últim dia de cada trimestre.