Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. Valor
Deutors concursats Per naturalesa jurídica persones físiques sense activitat empresarial empreses concursades Per tipus de concurs voluntari necessari
T4/2018 (p) 403 153 250 395 8
T3/2018 (p) 302 130 172 299 3
T2/2018 (p) 432 166 266 423 9
T1/2018 (p) 440 158 282 431 9
T4/2017 368 163 205 360 8
T3/2017 260 115 145 253 7
T2/2017 418 179 239 403 15
T1/2017 358 127 231 346 12
T4/2016 366 116 250 355 11
T3/2016 258 60 198 250 8
T2/2016 328 91 237 318 10
T1/2016 272 41 231 260 12
T4/2015 296 49 247 290 6
T3/2015 242 31 211 233 9
T2/2015 266 18 248 248 18
T1/2015 304 29 275 287 17
T4/2014 366 37 329 351 15
T3/2014 304 28 276 291 13
T2/2014 402 37 365 384 18
T1/2014 461 51 410 439 22
T4/2013 494 17 477 482 12
T3/2013 436 36 400 419 17
T2/2013 505 30 475 489 16
T1/2013 566 52 514 556 10
T4/2012 561 45 516 551 10
T3/2012 368 29 339 358 10
T2/2012 492 38 454 474 18
T1/2012 519 78 441 498 21
T4/2011 397 33 364 384 13
T3/2011 307 47 260 298 9
T2/2011 373 59 314 356 17
T1/2011 411 61 350 396 15
T4/2010 343 49 294 332 11
T3/2010 294 35 259 284 10
T2/2010 358 56 302 353 5
T1/2010 406 58 348 402 4
T4/2009 391 49 342 377 14
T3/2009 252 40 212 246 6
T2/2009 420 60 360 406 14
T1/2009 426 53 373 417 9
T4/2008 324 32 292 316 8
T3/2008 190 17 173 181 9
T2/2008 160 16 144 154 6
T1/2008 118 22 96 110 8
T4/2007 93 12 81 87 6
T3/2007 68 9 59 63 5
T2/2007 57 5 52 47 10
T1/2007 70 4 66 64 6
T4/2006 51 5 46 42 9
T3/2006 37 0 37 36 1
T2/2006 54 8 46 49 5
T1/2006 81 4 77 74 7
T4/2005 42 0 42 38 4
T3/2005 59 8 51 58 1
T2/2005 65 8 57 57 8
T1/2005 48 6 42 42 6
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. Valor
Deutors concursats Per naturalesa jurídica persones físiques sense activitat empresarial empreses concursades Per tipus de concurs voluntari necessari
T4/2018 (p) 1.489 402 1.087 1.398 91
T3/2018 (p) 1.079 301 778 1.002 77
T2/2018 (p) 1.610 410 1.200 1.516 94
T1/2018 (p) 1.457 391 1.066 1.371 86
T4/2017 1.546 410 1.136 1.442 104
T3/2017 1.136 329 807 1.076 60
T2/2017 1.595 381 1.214 1.488 107
T1/2017 1.476 372 1.104 1.364 112
T4/2016 1.474 302 1.172 1.371 103
T3/2016 1.113 200 913 1.051 62
T2/2016 1.397 270 1.127 1.297 100
T1/2016 1.269 184 1.085 1.170 99
T4/2015 1.464 204 1.260 1.355 109
T3/2015 1.204 134 1.070 1.116 88
T2/2015 1.460 153 1.307 1.356 104
T1/2015 1.618 158 1.460 1.514 104
T4/2014 1.746 173 1.573 1.648 98
T3/2014 1.453 128 1.325 1.363 90
T2/2014 1.955 216 1.739 1.820 135
T1/2014 2.126 199 1.927 1.986 140
T4/2013 2.354 176 2.178 2.222 132
T3/2013 1.968 167 1.801 1.871 97
T2/2013 2.671 216 2.455 2.538 133
T1/2013 2.944 235 2.709 2.810 134
T4/2012 2.700 266 2.434 2.544 156
T3/2012 1.719 196 1.523 1.629 90
T2/2012 2.328 236 2.092 2.166 162
T1/2012 2.324 278 2.046 2.171 153
T4/2011 1.853 204 1.649 1.749 104
T3/2011 1.413 207 1.206 1.345 68
T2/2011 1.767 280 1.487 1.661 106
T1/2011 1.830 262 1.568 1.721 109
T4/2010 1.555 251 1.304 1.471 84
T3/2010 1.184 179 1.005 1.122 62
T2/2010 1.520 272 1.248 1.430 90
T1/2010 1.703 270 1.433 1.627 76
T4/2009 1.648 264 1.384 1.562 86
T3/2009 1.117 198 919 1.069 48
T2/2009 1.762 321 1.441 1.668 94
T1/2009 1.670 239 1.431 1.581 89
T4/2008 1.275 138 1.137 1.203 72
T3/2008 849 94 755 808 41
T2/2008 722 106 616 671 51
T1/2008 452 66 386 408 44
T4/2007 365 45 320 327 38
T3/2007 247 23 224 228 19
T2/2007 263 26 237 220 43
T1/2007 272 20 252 232 40
T4/2006 252 16 236 211 41
T3/2006 184 7 177 160 24
T2/2006 240 18 222 215 25
T1/2006 292 11 281 254 38
T4/2005 248 7 241 220 28
T3/2005 257 30 227 228 29
T2/2005 282 26 256 239 43
T1/2005 214 11 203 182 32
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional

Data de publicació: 7 de febrer del 2019. Propera actualització: 9 de maig del 2019

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: