Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya Valor
Deutors concursats Per naturalesa jurídica persones físiques sense activitat empresarial empreses concursades Per tipus de concurs voluntari necessari consecutiu
T2/2021 (p) 835 290 545 305 3 527
T1/2021 (p) 948 305 643 361 5 582
T4/2020 (p) 992 566 426 983 9 ..
T3/2020 (p) 639 345 294 632 7 ..
T2/2020 418 229 189 412 6 ..
T1/2020 715 371 344 712 3 ..
T3/2019 472 239 233 468 4 ..
T2/2019 572 302 270 557 15 ..
T1/2019 667 329 338 661 6 ..
T4/2018 531 250 281 520 11 ..
T3/2018 361 171 190 355 6 ..
T2/2018 495 216 279 484 11 ..
T1/2018 499 212 287 486 13 ..
T4/2017 368 163 205 360 8 ..
T3/2017 260 115 145 253 7 ..
T2/2017 418 179 239 403 15 ..
T1/2017 358 127 231 346 12 ..
T4/2016 366 116 250 355 11 ..
T3/2016 258 60 198 250 8 ..
T2/2016 328 91 237 318 10 ..
T1/2016 272 41 231 260 12 ..
T4/2015 296 49 247 290 6 ..
T3/2015 242 31 211 233 9 ..
T2/2015 266 18 248 248 18 ..
T1/2015 304 29 275 287 17 ..
T4/2014 366 37 329 351 15 ..
T3/2014 304 28 276 291 13 ..
T2/2014 402 37 365 384 18 ..
T1/2014 461 51 410 439 22 ..
T4/2013 494 17 477 482 12 ..
T3/2013 436 36 400 419 17 ..
T2/2013 505 30 475 489 16 ..
T1/2013 566 52 514 556 10 ..
T4/2012 561 45 516 551 10 ..
T3/2012 368 29 339 358 10 ..
T2/2012 492 38 454 474 18 ..
T1/2012 519 78 441 498 21 ..
T4/2011 397 33 364 384 13 ..
T3/2011 307 47 260 298 9 ..
T2/2011 373 59 314 356 17 ..
T1/2011 411 61 350 396 15 ..
T4/2010 343 49 294 332 11 ..
T3/2010 294 35 259 284 10 ..
T2/2010 358 56 302 353 5 ..
T1/2010 406 58 348 402 4 ..
T4/2009 391 49 342 377 14 ..
T3/2009 252 40 212 246 6 ..
T2/2009 420 60 360 406 14 ..
T1/2009 426 53 373 417 9 ..
T4/2008 324 32 292 316 8 ..
T3/2008 190 17 173 181 9 ..
T2/2008 160 16 144 154 6 ..
T1/2008 118 22 96 110 8 ..
T4/2007 93 12 81 87 6 ..
T3/2007 68 9 59 63 5 ..
T2/2007 57 5 52 47 10 ..
T1/2007 70 4 66 64 6 ..
T4/2006 51 5 46 42 9 ..
T3/2006 37 0 37 36 1 ..
T2/2006 54 8 46 49 5 ..
T1/2006 81 4 77 74 7 ..
T4/2005 42 0 42 38 4 ..
T3/2005 59 8 51 58 1 ..
T2/2005 65 8 57 57 8 ..
T1/2005 48 6 42 42 6 ..
Unitats: Nombre.
Font:
T1/2005-T4/2020: INE. Estadística del procediment concursal.
T1/2021-T2/2021: Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Estadística del procediment concursal.
T1/2021-T2/2021: INE. Estadística del procediment concursal.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya Valor
Deutors concursats Per naturalesa jurídica persones físiques sense activitat empresarial empreses concursades Per tipus de concurs voluntari necessari consecutiu
T2/2021 (p) 2.620 1.018 1.602 1.415 17 1.188
T1/2021 (p) 2.799 1.009 1.790 1.522 19 1.258
T4/2020 (p) 2.987 1.488 1.499 2.889 98 ..
T3/2020 (p) 2.143 1.006 1.137 2.062 81 ..
T2/2020 1.416 614 802 1.354 62 ..
T1/2020 2.116 924 1.192 2.016 100 ..
T3/2019 1.652 611 1.041 1.567 85 ..
T2/2019 1.894 739 1.155 1.779 115 ..
T1/2019 1.932 718 1.214 1.832 100 ..
T4/2018 1.727 586 1.141 1.627 100 ..
T3/2018 1.268 423 845 1.178 90 ..
T2/2018 1.782 539 1.243 1.673 109 ..
T1/2018 1.621 518 1.103 1.526 95 ..
T4/2017 1.546 410 1.136 1.442 104 ..
T3/2017 1.136 329 807 1.076 60 ..
T2/2017 1.595 381 1.214 1.488 107 ..
T1/2017 1.476 372 1.104 1.364 112 ..
T4/2016 1.474 302 1.172 1.371 103 ..
T3/2016 1.113 200 913 1.051 62 ..
T2/2016 1.397 270 1.127 1.297 100 ..
T1/2016 1.269 184 1.085 1.170 99 ..
T4/2015 1.464 204 1.260 1.355 109 ..
T3/2015 1.204 134 1.070 1.116 88 ..
T2/2015 1.460 153 1.307 1.356 104 ..
T1/2015 1.618 158 1.460 1.514 104 ..
T4/2014 1.746 173 1.573 1.648 98 ..
T3/2014 1.453 128 1.325 1.363 90 ..
T2/2014 1.955 216 1.739 1.820 135 ..
T1/2014 2.126 199 1.927 1.986 140 ..
T4/2013 2.354 176 2.178 2.222 132 ..
T3/2013 1.968 167 1.801 1.871 97 ..
T2/2013 2.671 216 2.455 2.538 133 ..
T1/2013 2.944 235 2.709 2.810 134 ..
T4/2012 2.700 266 2.434 2.544 156 ..
T3/2012 1.719 196 1.523 1.629 90 ..
T2/2012 2.328 236 2.092 2.166 162 ..
T1/2012 2.324 278 2.046 2.171 153 ..
T4/2011 1.853 204 1.649 1.749 104 ..
T3/2011 1.413 207 1.206 1.345 68 ..
T2/2011 1.767 280 1.487 1.661 106 ..
T1/2011 1.830 262 1.568 1.721 109 ..
T4/2010 1.555 251 1.304 1.471 84 ..
T3/2010 1.184 179 1.005 1.122 62 ..
T2/2010 1.520 272 1.248 1.430 90 ..
T1/2010 1.703 270 1.433 1.627 76 ..
T4/2009 1.648 264 1.384 1.562 86 ..
T3/2009 1.117 198 919 1.069 48 ..
T2/2009 1.762 321 1.441 1.668 94 ..
T1/2009 1.670 239 1.431 1.581 89 ..
T4/2008 1.275 138 1.137 1.203 72 ..
T3/2008 849 94 755 808 41 ..
T2/2008 722 106 616 671 51 ..
T1/2008 452 66 386 408 44 ..
T4/2007 365 45 320 327 38 ..
T3/2007 247 23 224 228 19 ..
T2/2007 263 26 237 220 43 ..
T1/2007 272 20 252 232 40 ..
T4/2006 252 16 236 211 41 ..
T3/2006 184 7 177 160 24 ..
T2/2006 240 18 222 215 25 ..
T1/2006 292 11 281 254 38 ..
T4/2005 248 7 241 220 28 ..
T3/2005 257 30 227 228 29 ..
T2/2005 282 26 256 239 43 ..
T1/2005 214 11 203 182 32 ..
Unitats: Nombre.
Font:
T1/2005-T4/2020: INE. Estadística del procediment concursal.
T1/2021-T2/2021: Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Estadística del procediment concursal.
T1/2021-T2/2021: INE. Estadística del procediment concursal.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 24 d'agost de 2021. Propera actualització: 5 de novembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal és elaborada pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Entre 2005 i 2020 ha sigut duta a terme per l'INE, substitint l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari, necessari o consecutiu).

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Concurs consecutiu: Concurs en què la sol·licitud és presentada per un mediador concursal després de la no acceptació prèvia, o incompliment, d'un Acord Extrajudicial de Pagaments, continuant així el procediment preconcursal. El jutge ha d'acordar la declaració immediata de concurs.