Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 112,6 -4,3 1,4
Béns de consum 118,7 -1,8 1,9
consum durador 125,3 -10,8 6,1
consum no durador 118,0 -1,3 1,6
Béns d'equipament 119,5 -3,9 7,1
Béns intermedis 108,3 -6,6 -0,1
Energia 97,6 -5,9 -5,5
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 108,7 -2,8 0,9
Béns de consum 106,8 -1,8 -0,4
consum durador 113,1 -1,6 -1,7
consum no durador 106,4 -1,8 -0,3
Béns d'equipament 118,0 -0,9 2,8
Béns intermedis 110,8 -3,4 1,8
Energia 98,5 -5,5 -0,9
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades són provisionals.

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 4,3% a Catalunya al novembre del 2018, respecte a un any enrere. Mostren decrements tant els béns de consum (−1,8%) com els d’equipament (−3,9%), els intermedis (−6,6%), i l'energia (−5,9%). Dintre dels béns de consum, baixen: els de consum durador (−10,8%), i els de consum no durador (−1,3). A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,8% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació: 11 de gener del 2019. Propera actualització: 7 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Estadística Estructural d’empreses del sector industrial i de l'Enquesta industrial de productes.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La producció industrial d'un mes depèn de quina és la dotació de dies laborables d'aquell mes. Atès que el calendari laboral de cada any es coneix amb anticipació, és possible estimar la incidència que tenen en la producció industrial la diferent durada de cada mes i l'existència de dies festius, com ara la Setmana Santa. L'IPI corregit dels efectes del calendari laboral permet calcular taxes de variació entre mesos de durada homogènia. La correcció s'efectua per a l'índex general i per a cadascun dels tres grups de destinació.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: