Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari Catalunya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 83,0 1,5 -0,7
Béns de consum 86,2 -1,8 -0,9
consum durador 80,9 8,9 2,9
consum no durador 86,9 -1,7 -1,0
Béns d'equipament 71,5 13,3 -0,2
Béns intermedis 76,1 -3,6 -3,5
Energia 110,7 4,8 5,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari Espanya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 87,2 2,0 1,0
Béns de consum 91,6 3,5 2,3
consum durador 67,9 -2,8 -1,7
consum no durador 93,6 4,0 2,8
Béns d'equipament 71,1 3,6 2,4
Béns intermedis 81,6 -0,8 -0,5
Energia 106,0 1,9 -0,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades són provisionals.
(p) Dada provisional.

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,5 % a Catalunya a l’agost del 2019, respecte a un any enrere. Mostra creixements l’energia (4,8%) i els béns d’equipament (13,3%). En sentit contrari, decreixen tant els béns de consum (−1,8%) com els béns intermedis (−3,6%). Dintre dels béns de consum, disminueixen els de consum no durador (−1,7%), mentre que augmenten els de consum durador (8,9%). A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari creix un 2% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació: 8 d'octubre del 2019. Propera actualització: 6 de novembre del 2019 Calendari

Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Estadística Estructural d’empreses del sector industrial i de l'Enquesta industrial de productes.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La producció industrial d'un mes depèn de quina és la dotació de dies laborables d'aquell mes. Atès que el calendari laboral de cada any es coneix amb anticipació, és possible estimar la incidència que tenen en la producció industrial la diferent durada de cada mes i l'existència de dies festius, com ara la Setmana Santa. L'IPI corregit dels efectes del calendari laboral permet calcular taxes de variació entre mesos de durada homogènia. La correcció s'efectua per a l'índex general i per a cadascun dels tres grups de destinació.