Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 82,0 -1,8 -1,5
Energia 110,7 4,8 5,8
Productes industrials 77,8 -3,1 -2,5
béns de consum 85,0 -5,5 -1,7
consum durador 79,6 4,1 1,9
consum no durador 85,2 -5,9 -1,9
béns d'equipament 70,2 8,3 -1,2
estr.metàl·liques i material transport 66,4 22,0 -0,8
maquinària i altres 75,4 -4,4 -1,8
béns intermedis 75,4 -6,3 -4,1
minerals no metàl·lics ni energètics i química 84,8 -3,9 -1,5
altres béns intermedis 70,5 -7,7 -5,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 86,3 -0,5 0,4
Energia 105,7 1,1 -0,3
Productes industrials (1) 80,9 -1,1 0,5
béns de consum 90,3 0,1 1,6
consum durador 66,7 -6,5 -2,5
consum no durador 92,3 0,6 1,9
béns d'equipament 70,1 0,4 1,7
béns intermedis 80,8 -3,2 -1,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2015=100, presenta un decrement a Catalunya de l’1,8% a l’agost del 2019. Per grans sectors industrials, l'energia creix un 4,8% mentre que els productes industrials disminueixen un 3,1%. Dins d'aquests productes, mostren decrements els béns de consum (−5,5%) i els béns intermedis (−6,3%), mentre que augmenten els béns d’equipament (8,3%). A Espanya, l'IPI disminueix un 0,5% amb relació a un any enrere.

Data de publicació: 8 d'octubre del 2019. Propera actualització: 6 de novembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L’índex de producció de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.