Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. Agost del 2021 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 79,9 7,9 12,4
Energia 99,0 -3,4 1,2
Productes industrials 77,1 10,3 14,2
béns de consum 82,4 5,1 8,7
consum durador 65,3 -16,0 28,0
consum no durador 83,2 6,0 7,8
béns d'equipament 64,8 22,9 21,0
estr.metàl·liques i material transport 52,4 36,1 19,9
maquinària i altres 81,4 13,3 21,9
béns intermedis 79,7 10,2 16,0
minerals no metàl·lics ni energètics i química 93,4 11,5 16,2
altres béns intermedis 72,5 9,2 16,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. Agost del 2021 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 83,8 3,6 10,2
Energia 97,8 -3,2 2,7
Productes industrials (1) 79,9 6,1 12,2
béns de consum 88,2 6,1 7,7
consum durador 73,5 4,7 27,7
consum no durador 89,4 6,2 6,3
béns d'equipament 64,6 4,2 13,6
béns intermedis 84,0 7,2 15,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2021. Propera actualització: 5 de novembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L’índex de producció de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.