Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 950 -83 -8,0 -3,3
Barcelona 753 -34 -4,3 -3,0
Tarragona 197 -49 -19,9 -4,2
Passatgers (milers) 378,1 -59,9 -13,7 -5,1
Barcelona 375,7 -48,3 -11,4 -3,9
Tarragona 2,3 -11,6 -83,2 -83,6
Mercaderies (milers de tones) 8.117,5 -143,3 -1,7 0,1
Barcelona 5.886,5 669,9 12,8 1,4
Tarragona 2.231,0 -813,2 -26,7 -2,3
Contenidors (en TEUs) (1) 292.601 18.025 6,6 5,5
Barcelona 288.270 18.788 7,0 5,9
Tarragona 4.331 -763 -15,0 -14,2
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 13.301 539 4,2 7,1
Passatgers (milers) 3.086,1 231,5 8,1 5,7
Mercaderies (milers de tones) 45.157,7 -1.983,2 -4,2 1,4
Contenidors (en TEUs) (1) 1.463.124 42.621 3,0 4,3
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional

Data de publicació: 5 de juny del 2019. Propera actualització: 5 de juliol del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn