Saltar al contingut principal

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 616 -406 -39,7 -20,6
Barcelona 458 -335 -42,2 -22,3
Tarragona 158 -71 -31,0 -14,9
Passatgers (milers) 18,9 -455,6 -96,0 -72,1
Barcelona 18,9 -443,0 -95,9 -71,8
Tarragona 0,0 -12,6 -100,0 -100,0
Mercaderies (milers de tones) 5.967,7 -3.323,8 -35,8 -18,7
Barcelona 4.144,3 -2.132,6 -34,0 -16,4
Tarragona 1.823,4 -1.191,1 -39,5 -23,3
Contenidors (en TEUs) (1) 217.319 -107.464 -33,1 -20,0
Barcelona 212.561 -107.761 -33,6 -20,2
Tarragona 4.758 297 6,7 -10,3
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 6.285 -8.465 -57,4 -28,4
Passatgers (milers) 216,9 -2.634,6 -92,4 -55,9
Mercaderies (milers de tones) 37.541,9 -12.436,6 -24,9 -9,4
Contenidors (en TEUs) (1) 1.229.694 -340.081 -21,7 -9,5
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 de juliol de 2020. Propera actualització: 5 d'agost de 2020

Dades anuals Estadística PORTS

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.