Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Juny del 2020 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 76,6 100,0 -2.100,1 -96,5 -74,0
Alemanya 6,0 7,9 -192,6 -97,0 -78,8
Bèlgica 3,4 (*) 4,5 (*) -27,9 (*) -89,0 (*) -70,9 (*)
França 36,1 47,1 -322,4 -89,9 -69,3
Irlanda .. .. .. .. ..
Itàlia 3,5 4,6 -121,2 -97,2 -76,9
Països Baixos 4,0 5,2 -84,9 -95,5 -76,7
Països nòrdics .. .. .. .. ..
Portugal .. .. .. .. ..
Regne Unit .. .. .. .. ..
Rússia .. .. .. .. ..
Suïssa 0,6 (*) 0,8 (*) -23,7 (*) -97,5 (*) -82,6 (*)
Resta d'Europa 8,5 11,1 -227,9 -96,4 -71,8
Estats Units .. .. .. .. ..
Resta d'Amèrica .. .. .. .. ..
Resta del món .. .. .. .. ..
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Entre el 14 de març i el 22 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Juny del 2020 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 204,9 100,0 -8.629,0 -97,7 -71,7
Alemanya 33,7 16,5 -1.261,6 -97,4 -74,7
Bèlgica 9,6 4,7 -236,2 -96,1 -70,6
França 64,9 31,7 -893,3 -93,2 -69,8
Irlanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Itàlia 10,4 5,1 -395,5 -97,4 -72,2
Països Baixos 12,3 6,0 -383,5 -96,9 -71,6
Països nòrdics 4,0 1,9 -493,8 -99,2 -65,8
Portugal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regne Unit 8,5 4,1 -2.065,5 -99,6 -75,5
Rússia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suïssa 3,6 1,8 -187,1 -98,1 -74,0
Resta d'Europa 21,3 10,4 -673,1 -96,9 -69,8
Estats Units 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resta d'Amèrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resta del món 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota: Entre el 14 de març i el 22 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 3 d'agost de 2020. Propera actualització: 1 de setembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a lametodologia.

Taules disponibles