Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa o exclusió social (01.10)

Població en risc de pobresa o d'exclusió social. Per sexe 2014
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 911,8 6.641,0 50.388,0 (e) Dada estimada
Dones 1.001,6 6.762,0 56.404,0 (e) Dada estimada
Total 1.913,5 13.402,0 106.792,0 (e) Dada estimada
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
Població en risc de pobresa o d'exclusió social. Per sexe. Percentatge sobre el total 2014
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 25,2 29,4 23,7 (e) Dada estimada
Dones 26,8 28,9 25,3 (e) Dada estimada
Total 26,0 29,2 24,5 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021.

Estadística ECV

Nota metodològica

Aquest indicador equival a la suma de la població en risc de pobresa després de transferències socials, o amb privació material severa o que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Les persones es compten només una vegada, fins i tot si es veuen afectades per més d'un d'aquests fenòmens.

  • Es considera que la població està en risc de pobresa després de transferències socials, si té una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent del conjunt de la població.
  • La població amb privació material severa té condicions de vida greument limitades per la manca de recursos. Experimenta almenys 4 de les 9 privacions següents: no es pot permetre 1) pagar el lloguer o les factures de serveis públics, 2) mantenir la llar a una temperatura adequada, 3) assumir despeses inesperades, 4) menjar carn, peix o una proteïna equivalent cada dos dies, 5) passar una setmana de vacances fora de casa, 6) un cotxe, 7) una rentadora, 8) una televisió en color, o 9) un telèfon.
  • La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa són persones d'entre 0 i 59 anys que viuen en llars on els adults (d'entre 18 i 59 anys) treballen un 20% o menys del seu potencial laboral total en l'últim any.

Taules disponibles [+]