Saltar al contingut principal

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (01.40)

Població menor de 65 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 272,7 2.016,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 300,4 2.226,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 573,1 4.243,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població menor de 65 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 9,1 11,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 10,1 12,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 9,6 11,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població menor de 18 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 58,0 378,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 42,9 368,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 100,9 746,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població menor de 18 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 8,2 9,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 6,2 9,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 7,2 9,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de juny de 2022. Sèries revisades el 8 de juliol de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador es defineix com el percentatge de la població d'entre 0 i 64 anys que viu en llars on els adults van treballar una jornada igual o inferior al 20% del seu potencial total de temps de treball durant l’any anterior.

Les persones en edat de treballar són individus de 18 a 64 anys (excepte els estudiants de 18 a 24 anys, els jubilats o retirats, així com les persones inactives entre 60 i 64 anys que tenen les pensions com a font principal dels ingressos de la llar). Aquesta variable no s’aplica en el cas de les persones de 65 anys o més.

Taules disponibles [+]