Saltar al contingut principal

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (01.40)

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 216,3 1.757,0 12.616,0 (e)
Dones 256,3 2.018,0 13.833,0 (e)
Total 472,6 3.775,0 26.450,0 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 7,6 10,0 7,9 (e)
Dones 9,1 11,7 8,7 (e)
Total 8,3 10,8 8,3 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2021.

Nota metodològica

L'indicador es defineix com el percentatge de la població d'entre 0 i 59 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Es tracta de llars on, de mitjana, els adults (d'entre 18 i 59 anys, excloent-ne els estudiants) treballen un 20% o menys del seu potencial laboral total en l'últim any.

L'indicador forma part de l'índex de pobresa multidimensional.

Taules disponibles [+]