Saltar al contingut principal

Prevalença del tabaquisme (03.30)

Prevalença del tabaquisme. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 27,8 22,0 28,0
Dones 21,6 27,0 22,0
Total 24,6 24,0 25,0
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 10 de juny de 2022.

Estadística ESCA

Nota metodològica

L'indicador recull la suma del percentatge de la població de 15 anys o més que declara que fuma diàriament i de la que declara que fuma però no diàriament (fumadors ocasionals).

El denominador només té en compte els registres que han respòs a la pregunta en les respectives enquestes; per tant, no es compten les respostes “No ho sap” ni “No contesta”.

L’indicador de Catalunya prové de l’Enquesta de salut de Catalunya i les dades d’Espanya i de la Unió Europea es recullen mitjançant l’Eurobaròmetre.