Saltar al contingut principal

Prevalença del tabaquisme (03.30)

Prevalença del tabaquisme. Per sexe 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 28,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 19,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 24,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de juny de 2023.

ESCA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de salut de la població (ESCA).

Nota metodològica

L'indicador recull la suma del percentatge de la població de 15 anys o més que declara que fuma diàriament i de la que declara que fuma però no diàriament (fumadors ocasionals).

El denominador només té en compte els registres que han respòs a la pregunta en les respectives enquestes; per tant, no es compten les respostes "No ho sap" ni "No contesta".

L'indicador de Catalunya prové de l'Enquesta de salut de Catalunya i les dades d'Espanya i de la Unió Europea es recullen mitjançant l'Eurobaròmetre.