Saltar al contingut principal

Població amb estudis de nivell terciari (04.20)

Població amb estudis de nivell terciari. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 45,6 .. ..
Dones 54,3 .. ..
Total 50,0 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 30 a 34 anys que ha completat satisfactòriament estudis terciaris (per exemple, universitat, escola tècnica superior, etc.). Aquest assoliment educatiu es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 5–8 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 5–6, per a dades fins al 2013. L'indicador es basa en l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l’Enquesta de població activa de l’INE.