Saltar al contingut principal

Participació en educació infantil (a partir dels 4 anys) (04.30) [Reemplaçat el 2022]

Participació en educació infantil (a partir dels 4 anys). Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Nens 95,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Nenes 96,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 95,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Educació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge dels nens i nenes entre els quatre anys i l'edat inicial de l'educació primària obligatòria que van participar en l'educació infantil.

Eurostat va donar de baixa l'indicador l'any 2021 i Catalunya ho va fer l'any 2022.