Saltar al contingut principal

Formació permanent de la població (04.60)

Formació permanent de la població. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 9,2 .. ..
Dones 10,8 .. ..
Total 10,0 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 25 a 64 anys que van declarar haver rebut estudis formals o no en les quatre setmanes anterior a l'enquesta (numerador). El denominador consisteix en el total de la població del mateix grup d'edat, excepte les persones que no van contestar a la pregunta "participació en estudis i formació". L'aprenentatge adult comprèn les activitats d'aprenentatge generals i vocacionals, formals o no. Per norma general, l'aprenentatge adult es refereix a les activitats d'aprenentatge després del final de l'educació inicial. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l’Enquesta de població activa de l’INE.