Saltar al contingut principal

Bretxa ocupacional de gènere (05.30)

Bretxa ocupacional de gènere 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Població ocupada 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Població ocupada a temps parcial -12,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Població ocupada amb contracte temporal -3,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Punts percentuals.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024. Sèries revisades el 26 d'abril de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

La bretxa ocupacional de gènere es mesura com la diferència entre les taxes d'ocupació d'homes i dones de 20 a 64 anys. La taxa d'ocupació es calcula dividint el nombre de persones de 20 a 64 anys que treballen per la població total del mateix grup d'edat.

A més, també s’ofereix la bretxa ocupacional de gènere de la població ocupada que treballa a temps parcial, calculada com la diferència entre la proporció d’ocupats a temps parcial entre homes i dones de 20 a 64 anys; i la bretxa ocupacional de gènere de la població ocupada amb contracte temporal calculada com la diferència entre la proporció d’assalariats de 20 a 64 anys amb contracte temporal sobre el total de l’ocupació del mateix grup d’edat.

L'indicador es basa en l'Enquesta de població activa.