Saltar al contingut principal
Bretxa ocupacional de gènere
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 8,0 10,6 10,8
2020 8,2 11,4 11,1
2019 8,3 11,9 11,2
2018 9,4 12,1 11,3
2017 9,2 11,9 11,3
2016 9,4 11,5 11,1
2015 9,4 11,2 11,1
2014 6,9 10,2 11,1
2013 7,2 9,6 11,3
2012 7,4 10,0 11,8
2011 8,9 11,6 12,5
2010 10,1 12,9 12,7
2009 10,8 14,2 13,4
2008 15,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2007 18,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2006 20,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2005 20,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Punts percentuals.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 15 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura la diferència entre les taxes d'ocupació d'homes i dones de 20 a 64 anys. La taxa d'ocupació es calcula dividint el nombre de persones de 20 a 64 anys que treballen per la població total del mateix grup d'edat. L'indicador es basa en l'Enquesta de població activa de la UE.