Saltar al contingut principal

Població inactiva per cura de terceres persones (05.40)

Població inactiva per cura de terceres persones. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 11,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 37,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 26,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024. Sèries revisades el 26 d'abril de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'indicador mesura les raons per les quals les persones no busquen feina de manera activa, de manera que ni tenen feina ni es troben a l'atur i es consideren que estan fora de la població activa. Aquesta definició utilitzada a l'Enquesta de població activa de la Unió Europea (EU-LFS) es basa en les directrius de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Tot i que poden existir diverses raons per les quals algú no busca feina, només es té en compte la principal. La "inactivitat per responsabilitats assistencials" es refereix a les raons "tenir cura de fills o adults incapacitats" i "altres responsabilitats familiars o personals".