Saltar al contingut principal

Població inactiva per cura de terceres persones (05.40)

Població inactiva per cura de terceres persones. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 7,0 12,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 34,7 33,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal 30,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 23,6 25,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal 21,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 15 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura les raons per les quals les persones no busquen feina de manera activa, de manera que ni tenen feina ni es troben a l'atur i es consideren que estan fora de la població activa. Aquesta definició utilitzada a l'Enquesta de població activa de la Unió Europea (EU-LFS) es basa en les directrius de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Tot i que poden existir diverses raons per les quals algú no busca feina, només es té en compte la principal. La "inactivitat per responsabilitats assistencials" es refereix a les raons "tenir cura de fills o adults incapacitats" i "altres responsabilitats familiars o personals".