Saltar al contingut principal

Població inactiva per cura de terceres persones (05.40)

Població inactiva per cura de terceres persones. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 5,3 .. ..
Dones 34,8 .. ..
Total 23,2 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura les raons per les quals les persones no busquen feina de manera activa, de manera que ni tenen feina ni es troben a l'atur i es consideren que estan fora de la població activa. Aquesta definició utilitzada a l'Enquesta de població activa de la Unió Europea (EU-LFS) es basa en les directrius de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Tot i que poden existir diverses raons per les quals algú no busca feina, només es té en compte la principal. La "inactivitat per responsabilitats assistencials" es refereix a les raons "tenir cura de fills o adults incapacitats" i "altres responsabilitats familiars o personals".