Saltar al contingut principal

Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació (08.20)

Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 12,8 12,3 10,1
Dones 12,5 12,3 12,5
Total 12,7 12,3 11,2
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024. Sèries revisades el 5 de juny de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 15 a 29 anys que no treballa, ni estudia, ni es forma. El numerador de l'indicador es refereix a la població que compleix les dues condicions següents: a) no treballa (és a dir, està a l'atur o està inactiu segons la definició de l'Organització Internacional del Treball) i b) no ha rebut cap mena d'educació ni formació (és a dir, ni formal ni no formal) en les quatre setmanes anteriors a l'Enquesta de població activa (LFS). El denominador inclou la població total de 15 a 29 anys (excloent els que no van contestar a les preguntes sobre "participació en estudis i formació normals (formals)").