Saltar al contingut principal

Producte interior brut per habitant en paritat de poder de compra (PPC) (10.10)

Producte interior brut per habitant en paritat de poder de compra (PPC) 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
PPC (preus corrents) 36.868,0 (p) Dada provisional 30.300,0 35.500,0
Índex UE-27 = 100 104,0 (p) Dada provisional 86,0 100,0
Unitats: PPC (preus corrents).
Font Catalunya: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de juny de 2023.

PIBA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA).

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) és una mesura de l'activitat econòmica. Es refereix al valor de la producció total de béns i serveis produïts per una economia, menys consum intermedi, més impostos nets sobre productes i importacions. El PIB per càpita es calcula com la proporció del PIB amb la població mitjana d'un any concret. Les xifres bàsiques s'expressen en PPC (paritat de poder de compra), que representa una moneda comuna que elimina les diferències en les escales de preus entre països per permetre comparacions significatives de volum del PIB.

Els valors també s'ofereixen com a índex calculat en relació amb la mitjana de la Unió Europea establerta a 100. Si l'índex d'un país és superior a 100, el nivell de PIB per càpita d'aquest país és superior a la mitjana de la UE i viceversa. Tingueu en compte que aquest índex està pensat per a comparacions entre països en lloc de comparacions temporals.