Saltar al contingut principal
Bretxa del risc de pobresa. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 30,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 28,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 29,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador es calcula com la diferència entre la renda neta total equivalent mitjana de la població per sota del llindar de risc de pobresa i el mateix llindar de risc de pobresa, expressada com a percentatge del llindar de risc de pobresa. Aquest llindar s'estableix en el 60% de la renda disponible equivalent mitjana de totes les persones de Catalunya.

L'agregat de la UE és una mitjana ponderada per població de xifres nacionals individuals. En línia amb les decisions del Consell Europeu, la taxa de risc de pobresa es mesura en relació amb la situació de cada país en lloc d'aplicar un llindar comú a tots els països.