Saltar al contingut principal

Percentatge d'ingressos del 40% de la població amb menys ingressos (10.50)

Percentatge d'ingressos del 40% de la població amb menys ingressos 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 21,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 20,3 19,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de juny de 2022. Sèries revisades el 8 de juliol de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de rendes que rep el 40% inferior de la població. El concepte de renda utilitzat és el total de la renda de la llar disponible.