Saltar al contingut principal
Taxa d'amuntegament. Total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 8,8 6,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 7,8 6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 8,3 6,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa d'amuntegament. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 22,4 15,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 16,3 12,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 19,2 13,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa d'amuntegament. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 5,4 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 5,7 4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 5,5 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de juny de 2022. Sèries revisades el 8 de juliol de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de persones que viuen en condicions d'amuntegament a Catalunya. Es considera que una persona viu en condicions d'amuntegament si la casa no té com a mínim una habitació per a tota la família, així com una habitació per a una parella, per a cada persona major de 18 anys, per a un parell d'adolescents (de 12 a 17 anys) del mateix sexe, per a cada adolescent de diferent sexe i per a un parell de fills (menors de 12 anys).

Taules disponibles [+]