Saltar al contingut principal

Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament (07.60)

Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 9,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 9,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 9,4 10,9 8,2 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 23,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 22,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 22,6 22,3 20,1 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població incapaç de mantenir adequadament escalfada la llar. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 5,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 5,8 7,9 5,8 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021. Propera actualització: 29 de juny de 2022 Calendari

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població que no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. S'estan recopilant dades d'aquest indicador com a part de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC) per controlar el desenvolupament de la pobresa i la inclusió social a la UE. La recopilació de dades es basa en una enquesta, cosa que significa que els valors dels indicadors s'autoinformen.

Taules disponibles [+]