Saltar al contingut principal

Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament (07.60)

Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 8,5 .. ..
Dones 8,1 .. ..
Total 8,3 7,5 6,9 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 28,1 .. ..
Dones 21,6 .. ..
Total 24,6 19,6 18,2 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població incapaç de mantenir adequadament escalfada la llar. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 4,1 .. ..
Dones 4,6 .. ..
Total 4,4 4,4 4,6 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població que no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. S'estan recopilant dades d'aquest indicador com a part de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC) per controlar el desenvolupament de la pobresa i la inclusió social a la UE. La recopilació de dades es basa en una enquesta, cosa que significa que els valors dels indicadors s'autoinformen.

Taules disponibles [+]