Saltar al contingut principal

Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme per situació de pobresa (16.20)

Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 20,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 19,0 14,1 10,7 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme (per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 25,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 21,9 16,9 13,7 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme (per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 18,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 18,2 13,3 10,2 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021. Sèries revisades el 10 d'octubre de 2022.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador mostra la proporció de la població que ha informat que s'enfronta al problema del crim, la violència o el vandalisme al seu àmbit local. Es descriu la situació en què la persona entrevistada sent un delicte, violència o vandalisme a l'àmbit com un problema per a la llar, tot i que aquesta percepció no es basa necessàriament en l'experiència personal.