Saltar al contingut principal

Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat (01.60)

Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment als marcs de les finestres o el terra. Total 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,9 14,9 12,6 (e)
Dones 16,3 14,5 12,9 (e)
Total 17,1 14,7 12,7 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment als marcs de les finestres o el terra. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 23,8 21,0 20,2 (e)
Dones 20,8 20,4 19,4 (e)
Total 22,2 20,7 19,8 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment en els marcs de les finestres o el terra. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 16,5 13,3 11,1 (e)
Dones 15,1 13,0 11,5 (e)
Total 15,8 13,2 11,3 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 9 d'octubre de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població que experimenta almenys un dels següents problemes bàsics en la condició de la seva llar: goteres, humitats en parets, terres o fonaments, o podridura en marcs de finestres o terres. Hi ha disponible una anàlisi segons l'estat de pobresa.

Taules disponibles [+]