Saltar al contingut principal

Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat (01.60)

Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment als marcs de les finestres o el terra. Total 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 22,3 19,8 13,9 (e) Dada estimada
Dones 23,8 19,6 14,0 (e) Dada estimada
Total 23,1 19,7 13,9 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment als marcs de les finestres o el terra. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 33,3 31,1 21,7 (e) Dada estimada
Dones 35,5 28,4 20,8 (e) Dada estimada
Total 34,5 29,7 21,2 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment en els marcs de les finestres o el terra. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,5 16,9 12,4 (e) Dada estimada
Dones 20,3 17,2 12,5 (e) Dada estimada
Total 19,9 17,0 12,4 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021. Propera actualització: 29 de juny de 2022 Calendari

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població que experimenta almenys un dels següents problemes bàsics en la condició de la seva llar: goteres, humitats en parets, terres o fonaments, o podridura en marcs de finestres o terres. Hi ha disponible una anàlisi segons l'estat de pobresa.

Taules disponibles [+]