Saltar al contingut principal

Necessitats mèdiques autopercebudes com a no ateses (03.60)

Necessitats mèdiques autopercebudes com a no ateses. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 0,2 0,2 1,4 (e)
Dones 0,1 0,2 2,0 (e)
Total 0,1 0,2 1,7 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 19 d'octubre de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 16 anys i més que informa de necessitats no ateses d'atenció mèdica per una de les raons següents: "Motius financers", "Llista d’espera" i "Massa lluny per viatjar" (s’acumulen les tres categories). Les necessitats no satisfetes autoinformades corresponen a l'avaluació d'aquestes persones de si necessitaven un reconeixement o tractament mèdic (s'exclou l'atenció dental), però no el van tenir o no el van cercar. Les dades provenen de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC).

Nota sobre la interpretació: L'indicador deriva de dades autoinformades, de manera que, en part, es veu afectat per la percepció subjectiva dels enquestats, així com pel seu entorn social i cultural. Un altre factor que hi té un paper és l'organització diferent dels serveis d'atenció mèdica, tant a escala nacional com local. Tots aquests factors s'han de tenir en compte a l'hora d'analitzar les dades i interpretar-ne els resultats.

Taules disponibles [+]