Saltar al contingut principal

Persones en risc de pobresa o exclusió social. Per grau d'urbanització (01.10a)

Persones en risc de pobresa o d'exclusió social per grau d'urbanització. Àrea densament poblada. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 23,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 25,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 24,4 25,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Persones en risc de pobresa o d'exclusió social per grau d'urbanització. Àrea intermèdia. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 31,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 37,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 34,2 26,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Persones en risc de pobresa o d'exclusió social per grau d'urbanització. Àrea escassament poblada. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 20,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 24,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 22,7 29,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021. Propera actualització: 29 de juny de 2022 Calendari

Estadística ECV

Nota metodològica

Aquest indicador equival a la suma de la població en risc de pobresa després de transferències socials, o amb privació material severa o que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Les persones es compten només una vegada, fins i tot si es veuen afectades per més d'un d'aquests fenòmens.

Les dades es presenten segons el grau d'urbanització de la població, depenent de si viu en àrees i nuclis urbans. Segons la LAU (unitats administratives locals) de la Nomenclatura europea de les unitats territorials administratives, hi ha tres tipus d'àrees

  • Ciutats (àrea densament poblada)
  • Pobles i suburbis (àrea semiurbana o intermèdia)
  • Zones rurals (àrea escassament poblada)

Taules disponibles [+]