Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per ciutadania (01.20a)

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Ciutadans nacionals del territori considerat. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 11,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 16,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 14,1 16,9 15,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població en risc de pobresa després de transferències socials. Ciutadans de la UE-27 sense els nacionals del territori considerat. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 17,5 37,3 25,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població en risc de pobresa després de transferències socials. Ciutadans de països de fora de la UE-27. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 63,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 63,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 63,4 49,5 39,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021. Sèries revisades el 10 de juny de 2022. Propera actualització: 29 de juny de 2022 Calendari

Estadística ECV

Nota metodològica

La població en risc de pobresa són persones amb una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent a Catalunya (després de transferències socials).

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat, de ciutadans de la UE-27 sense els nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.

Taules disponibles [+]