Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per ciutadania (01.20a)

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Ciutadans nacionals del territori considerat. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 11,3 .. ..
Dones 13,7 .. ..
Total 12,5 16,4 15,1 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població en risc de pobresa després de transferències socials. Ciutadans de països de fora de la UE-27. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 58,8 .. ..
Dones 57,1 .. ..
Total 57,9 50,4 38,6 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Nota metodològica

La població en risc de pobresa són persones amb una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent a Catalunya (després de transferències socials).

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.

Taules disponibles [+]