Saltar al contingut principal

Abandonament prematur dels estudis. Per ciutadania (04.10a)

Abandonament prematur dels estudis. Per ciutadania 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Ciutadans nacionals del territori considerat 12,4 11,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Ciutadans de països de fora de la UE-27 25,6 26,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal 26,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 15 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 18 a 24 anys que com a màxim ha assolit una educació secundària inferior i no va participar en cap mena d'estudi o formació durant les quatre setmanes anteriors a l'enquesta. L'educació secundària inferior es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 0-2 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 0-3C, per a dades fins al 2013. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS).

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.