Saltar al contingut principal

Taxa d'ocupació. Per ciutadania (08.30a)

Taxa d'ocupació. Ciutadans nacionals del territori considerat. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 79,2 76,0 80,7
Dones 74,4 66,9 71,6
Total 76,8 71,5 76,2
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
Taxa d'ocupació. Ciutadans UE-27 sense els nacionals del territori considerat. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 87,6 79,7 84,5
Dones 74,2 65,9 70,9
Total 80,7 72,5 77,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
Taxa d'ocupació. Ciutadans de països de fora de la UE-27. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 75,6 72,1 75,0
Dones 58,1 54,9 51,6
Total 66,7 62,9 63,0
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024. Sèries revisades el 5 de juny de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població ocupada de 20 a 64 anys. La població ocupada es defineix com tota la població que, durant una setmana de referència, va treballar almenys una hora remunerada o lucrativa, o va estar temporalment absent d'aquest treball.

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat, de ciutadans de la UE-27 sense els nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.