Saltar al contingut principal

Taxa d'ocupació. Per ciutadania (08.30a)

Taxa d'ocupació. Per ciutadania. Ciutadans nacionals del territori considerat 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 78,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 72,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 75,4 68,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 74,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa d'ocupació. Per ciutadania. Ciutadans UE-27 sense els nacionals del territori considerat 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 82,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 66,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 75,1 65,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal 74,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa d'ocupació. Per ciutadania. Ciutadans de països de fora de la UE-27 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 68,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 51,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 59,6 59,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 59,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 15 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població ocupada de 20 a 64 anys. La població ocupada es defineix com tota la població que, durant una setmana de referència, va treballar almenys una hora remunerada o lucrativa, o va estar temporalment absent d'aquest treball.

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat, de ciutadans de la UE-27 sense els nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.