Saltar al contingut principal

Taxa de privació greu d'habitatge per situació de pobresa (11.11)

Taxa de privació greu d'habitatge. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 5,3 3,5 4,4 (e) Dada estimada
Dones 6,4 3,4 4,3 (e) Dada estimada
Total 5,9 3,4 4,3 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
Taxa de privació greu d'habitatge (població per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 18,3 10,0 10,6 (e) Dada estimada
Dones 20,6 8,5 9,8 (e) Dada estimada
Total 19,6 9,2 10,2 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
Taxa de privació greu d'habitatge (població per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 2,1 1,8 3,2 (e) Dada estimada
Dones 2,1 2,0 3,1 (e) Dada estimada
Total 2,1 1,9 3,2 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 4 de novembre de 2022.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

La taxa de privació greu d'habitatge es defineix com el percentatge de població que viu a l'habitatge que es considera sobrepoblat, alhora que presenta almenys una de les mesures de privació d'habitatge.

La privació d'habitatge és una mesura de les comoditats deficients i es calcula referint-se a aquelles llars amb un sostre amb fuites, sense banyera/dutxa i sense lavabo interior, o un habitatge considerat massa fosc.