Densitat de població a 1 de gener
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 236,7 (p) .. .. ..
2018 235,0 .. .. ..
2017 233,5 92,7 .. 117,7 (e)
2016 232,0 92,5 .. 117,7 (e)
2015 231,3 92,5 .. 117,2 (e)
2014 232,0 92,5 .. 116,9 (e)
2013 233,0 92,9 .. 116,3 (e)
2012 234,1 93,2 .. 116,2 (e)
2011 233,7 93,2 .. 115,8 (e)
2010 232,4 92,8 .. 115,9 (e)
2009 231,0 92,4 .. 115,6 (e)
2008 227,3 91,6 .. 115,1 (e)
2007 222,6 90,1 .. 114,7 (e)
2006 217,9 87,7 .. 114,1 (e)
2005 213,2 86,3 .. 113,7 (e)
2004 208,5 84,8 .. 113,2 (e)
2003 204,3 83,4 .. 112,8 (e)
2002 199,3 81,9 .. 112,4 (e)
2001 194,8 80,7 .. 112,0 (e)
Unitats: Hab./Km2.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Valor estimat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 2 de maig del 2019.

Nota metodològica

Quocient entre la població mitjana d'un territori en una data determinada, respecte a la grandària del territori.

La població mitjana durant un any natural es calcula a partir de la mitjana aritmètica de la població a 1 de gener de dos anys consecutius.

Tanmateix, alguns països utilitzen la població basada en registres o bé la calculen a partir d'estimacions a 1 de juliol.