Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per sexe

Població. Total 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 7.716.760 (p) 100,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. Homes 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 3.785.178 (p) 49,1
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. Dones 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 3.931.582 (p) 50,9
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de maig de 2021.

Nota metodològica

Les dades es presenten com a taxes de mortalitat estandarditzades, és a dir, s’ajusten a una distribució d’edat estàndard per mesurar les taxes de mortalitat, independentment de les diferents estructures d’edat de les poblacions. Aquest enfocament millora la comparabilitat al llarg del temps i entre països. Les taxes de mortalitat normalitzades que s’utilitzen aquí es calculen sobre la base de la població estàndard europea que fa referència als residents dels països.