Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per sexe

Població. Total 2020
Valor % sobre el total
Catalunya 7.727.029 (p) 100,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. Homes 2020
Valor % sobre el total
Catalunya 3.790.062 (p) 49,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. Dones 2020
Valor % sobre el total
Catalunya 3.936.967 (p) 51,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 7 de maig de 2020.

Nota metodològica

Nombre d'habitants d'un territori a 1 de gener de l'any en qüestió (o, en alguns casos, a 31 de desembre de l'any anterior). La població es basa en dades del cens més recent ajustat pels components de canvi de població produïts des de l'últim cens (estimacions de població) o bé es basa en registres de població.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població.