Saltar al contingut principal
Població. De 0 a 14 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 15,0 .. ..
2020 15,3 14,5 15,1 (p)
2019 15,5 14,8 15,2 (b)
2018 15,7 15,0 15,2 (p)
2017 15,8 15,1 15,2 (b)
2016 15,9 15,1 15,3
2015 16,0 15,2 15,3 (b)
2014 15,9 15,2 15,3 (b)
2013 15,9 15,2 15,4
2012 15,8 15,1 15,4 (b)
2011 15,6 15,0 15,4 (b)
2010 15,4 14,9 15,4 (b)
2009 15,1 14,8 15,4
2008 14,8 14,6 15,5 (b)
2007 14,6 14,6 15,6
2006 14,4 14,5 15,8
2005 14,2 14,5 16,0
2004 14,1 14,5 16,2
2003 14,0 14,5 16,4
2002 13,9 14,5 16,6
2001 13,8 14,6 16,8 (b)
2000 13,9 14,8 ..
Unitats: % sobre la població total.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. De 15 a 24 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 10,6 .. ..
2020 10,4 10,0 10,6 (p)
2019 10,1 9,8 10,6 (b)
2018 9,8 9,7 10,7 (p)
2017 9,7 9,6 10,8 (b)
2016 9,5 9,6 10,9
2015 9,4 9,6 11,0 (b)
2014 9,4 9,7 11,1 (b)
2013 9,4 9,9 11,3
2012 9,5 10,0 11,5 (b)
2011 9,7 10,3 11,7 (b)
2010 9,9 10,6 11,9 (b)
2009 10,1 10,9 12,0
2008 10,3 11,2 12,3 (b)
2007 10,5 11,5 12,4
2006 10,8 11,8 12,6
2005 11,2 12,3 12,7
2004 11,7 12,7 12,9
2003 12,3 13,3 13,0
2002 12,9 13,8 13,1
2001 13,5 14,4 13,2 (b)
2000 14,1 15,0 ..
Unitats: % sobre la població total.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. De 25 a 49 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 35,2 .. ..
2020 35,6 34,8 33,0 (p)
2019 35,9 35,3 33,3 (b)
2018 36,2 35,8 33,6 (p)
2017 36,7 36,3 33,9 (b)
2016 37,2 36,9 34,2
2015 37,7 37,5 34,5 (b)
2014 38,5 38,2 34,8 (b)
2013 39,2 38,9 35,0
2012 39,9 39,5 35,3 (b)
2011 40,4 39,9 35,5 (b)
2010 40,9 40,3 35,8 (b)
2009 41,3 40,6 36,1
2008 41,4 40,8 36,2 (b)
2007 41,4 40,7 36,4
2006 41,2 40,6 36,5
2005 40,9 40,3 36,6
2004 40,4 39,8 36,6
2003 39,9 39,4 36,7
2002 39,2 38,8 36,7
2001 38,5 38,3 36,8 (b)
2000 37,8 37,8 ..
Unitats: % sobre la població total.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. De 50 a 64 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 20,2 .. ..
2020 19,9 21,0 20,8 (p)
2019 19,7 20,7 20,7 (b)
2018 19,5 20,4 20,6 (p)
2017 19,2 20,0 20,4 (b)
2016 18,9 19,6 20,3
2015 18,6 19,2 20,2 (b)
2014 18,3 18,7 20,1 (b)
2013 18,1 18,4 20,0
2012 17,8 18,0 19,8 (b)
2011 17,5 17,7 19,6 (b)
2010 17,4 17,4 19,3 (b)
2009 17,2 17,1 19,0
2008 17,1 16,9 18,7 (b)
2007 17,0 16,7 18,4
2006 16,9 16,5 18,2
2005 17,1 16,4 18,0
2004 16,8 16,1 17,9
2003 16,6 15,9 17,7
2002 16,7 15,9 17,5
2001 16,8 15,9 17,4 (b)
2000 16,9 15,9 ..
Unitats: % sobre la població total.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. De 65 a 79 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 13,2 .. ..
2020 13,2 13,6 14,6 (p)
2019 12,9 13,3 14,4 (b)
2018 12,7 13,0 14,3 (p)
2017 12,5 12,8 14,1 (b)
2016 12,5 12,7 13,9
2015 12,4 12,6 13,7 (b)
2014 12,2 12,4 13,5 (b)
2013 12,0 12,2 13,3
2012 11,8 12,1 13,1 (b)
2011 11,7 12,0 12,9 (b)
2010 11,6 11,9 12,9 (b)
2009 11,5 11,9 12,9
2008 11,6 11,9 12,9 (b)
2007 11,8 12,1 12,9
2006 12,1 12,3 12,8
2005 12,2 12,4 12,7
2004 12,7 12,7 12,6
2003 13,1 13,0 12,6
2002 13,3 13,1 12,5
2001 13,4 13,0 12,4 (b)
2000 13,4 12,9 ..
Unitats: % sobre la població total.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. De 80 anys i més
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 5,8 .. ..
2020 5,8 6,0 5,9 (p)
2019 6,0 6,1 5,8 (b)
2018 6,1 6,2 5,7 (p)
2017 6,1 6,2 5,6 (b)
2016 6,0 6,0 5,4
2015 5,9 5,9 5,3 (b)
2014 5,7 5,7 5,2 (b)
2013 5,5 5,5 5,1
2012 5,3 5,3 5,0 (b)
2011 5,1 5,1 4,8 (b)
2010 4,9 4,9 4,7 (b)
2009 4,8 4,7 4,6
2008 4,7 4,5 4,4 (b)
2007 4,6 4,4 4,2
2006 4,5 4,3 4,1
2005 4,4 4,2 3,9
2004 4,3 4,1 3,8
2003 4,2 4,0 3,7
2002 4,1 3,9 3,5
2001 4,0 3,7 3,4 (b)
2000 3,9 3,6 ..
Unitats: % sobre la població total.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de maig de 2021. Sèries revisades el 20 de desembre de 2021.

Estadística EP

Nota metodològica

Percentatge de la població d'un determinat grup d'edat respecte a la població total en un determinat període.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població.