Saltar al contingut principal
Dones per cada 100 homes
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2021 103,9 (p) .. .. ..
2020 103,9 104,0 104,6 (p) 104,7 (p)
2019 104,1 104,0 104,7 (b) 104,7 (b)
2018 104,2 103,9 104,7 (p) 104,8 (p)
2017 104,1 103,8 104,8 (b) 104,9 (b)
2016 103,9 103,6 104,8 104,9
2015 103,8 103,5 105,1 (b) 105,1 (b)
2014 103,5 103,3 105,1 (b) 105,2 (b)
2013 103,0 103,0 105,2 105,3
2012 102,4 102,7 105,3 (b) 105,3 (b)
2011 101,9 102,5 105,3 (b) 105,4 (b)
2010 101,7 102,3 105,0 105,1 (b)
2009 101,4 102,1 104,9 105,2
2008 101,6 102,2 105,0 105,2 (b)
2007 102,0 102,5 105,0 105,2
2006 102,2 102,6 105,1 105,3
2005 102,6 102,9 105,1 105,3
2004 103,2 103,3 105,2 105,4
2003 103,5 103,6 105,3 105,4
2002 104,1 104,0 105,3 105,4
2001 104,4 104,1 105,4 105,5 (b)
2000 104,8 104,1 105,4 105,5 (b)
Unitats: Dones per cada 100 homes.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de maig de 2021.

Nota metodològica

Nombre de dones per cada 100 homes.

S'utilitza la població a 1 de gener.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població.