Saltar al contingut principal
Creixement total de la població
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2020 -0,7 (p) .. .. ..
2019 13,4 8,4 2,6 (b) 2,0 (b)
2018 10,0 6,0 2,4 (p) 1,7 (p)
2017 6,3 2,8 2,1 (b) 1,5 (b)
2016 6,4 1,9 2,2 1,6
2015 3,2 -0,2 3,6 (b) 2,6 (b)
2014 -1,2 -1,3 2,4 (b) 1,8 (b)
2013 -6,0 -4,6 4,4 3,2
2012 -4,9 -1,9 2,3 (b) 1,6 (b)
2011 1,8 3,2 2,1 (b) 1,4 (b)
2010 5,3 3,9 2,3 1,7 (b)
2009 6,1 5,3 2,4 1,7
2008 16,1 12,4 4,1 (b) 3,0 (b)
2007 21,0 19,6 5,7 3,5
2006 21,5 17,4 4,6 3,2
2005 21,4 16,3 4,7 3,2
2004 22,7 17,4 5,6 3,8
2003 20,3 17,1 5,3 3,6
2002 24,8 19,1 5,4 3,4
2001 22,9 9,1 4,3 (b) 1,1 (b)
2000 12,7 4,8 3,3 2,1 (b)
Unitats: Taxa per 1.000 habitants.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de maig de 2021. Propera actualització: 23 de juny de 2021 Calendari

Nota metodològica

Diferència entre la població a l'inici i al final d'un període. És igual a la suma algebraica entre l'increment natural i la migració neta (incloent-hi correccions). Hi ha canvi negatiu quan aquests dos components són negatius o quan un és negatiu i té un valor absolut més alt que l'altre.

La taxa de creixement es calcula com a quocient entre la variació de la xifra d'habitants al llarg d'un any i la població mitjana d'aquest mateix any. El valor s'expressa per mil habitants.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població. A partir de l'any 2012 les estadístiques de naixements i defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.