Saltar al contingut principal
Creixement total de la població
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 17,9 11,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal 6,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2021 1,5 0,7 -0,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2020 2,2 1,4 -0,6 (p) Dada provisional
2019 13,4 8,4 2,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2018 10,0 6,0 0,0
2017 6,5 2,8 1,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2016 6,6 1,9 1,6
2015 3,4 -0,2 2,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2014 -1,0 -1,3 1,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2013 -5,8 -4,6 3,2
2012 -4,6 -1,9 1,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2011 1,8 3,2 1,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2010 5,3 3,9 1,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2009 6,1 5,3 1,7
2008 16,1 12,4 3,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2007 21,0 19,6 3,5
2006 21,5 17,4 3,2
2005 21,4 16,3 3,2
2004 22,7 17,4 3,8
2003 20,3 17,1 3,6
2002 24,8 19,1 3,4
2001 22,9 9,1 1,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2000 12,7 4,8 2,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Taxa per 1.000 habitants.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 de juny de 2023. Sèries revisades el 19 de febrer de 2024.

EP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estimacions de població (EP).

Nota metodològica

Diferència entre la població a l'inici i al final d'un període. És igual a la suma algebraica entre l'increment natural i la migració neta (incloent-hi correccions). Hi ha canvi negatiu quan aquests dos components són negatius o quan un és negatiu i té un valor absolut més alt que l'altre.

La taxa de creixement es calcula com a quocient entre la variació de la xifra d'habitants al llarg d'un any i la població mitjana d'aquest mateix any. El valor s'expressa per mil habitants.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població. A partir de l'any 2012 les estadístiques de naixements i defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.