Saltar al contingut principal
Taxa bruta de nupcialitat
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 3,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 2,0 1,9 3,2 (e) Dada estimada
2019 3,5 3,5 4,3
2018 3,7 3,5 4,5
2017 3,9 3,7 4,4
2016 3,9 3,7 4,4
2015 3,7 3,6 4,3
2014 3,6 3,4 4,2
2013 3,5 3,3 4,1
2012 3,6 3,5 4,3
2011 3,4 3,4 4,2
2010 3,6 3,6 4,4
2009 3,7 3,7 4,6
2008 4,1 4,2 4,8
2007 4,2 4,4 5,0
2006 4,4 4,5 4,8
2005 4,5 4,7 4,8
2004 4,7 5,0 4,8
2003 4,7 5,0 4,8
2002 4,8 5,1 4,9
2001 4,8 5,1 4,9
2000 5,1 5,4 5,2
Unitats: Taxa per 1.000 habitants.
Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022. Sèries revisades l' 11 de gener de 2023.

Estadística MAT

Nota metodològica

Nombre de matrimonis d'un any respecte a la població mitjana d'aquest mateix any. El valor s'expressa per 1.000 habitants.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població i amb dades de l'Estadística de matrimonis. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.