Saltar al contingut principal
Nascuts vius fora del matrimoni
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 48,3 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 46,6 47,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2019 49,7 48,4 42,7 (e) Dada estimada
2018 48,9 47,3 42,5 (e) Dada estimada
2017 49,1 46,8 42,2 (e) Dada estimada
2016 48,9 45,9 42,0 (e) Dada estimada
2015 47,7 44,5 41,5 (e) Dada estimada
2014 47,0 42,5 41,0 (e) Dada estimada
2013 45,9 40,9 40,0
2012 44,3 39,0 38,9
2011 37,0 37,4 37,8
2010 35,2 35,5 36,5
2009 34,5 34,5 35,5
2008 33,4 33,2 34,6
2007 32,4 30,2 33,5
2006 30,4 28,4 32,6
2005 29,5 26,5 31,3
2004 28,1 25,1 30,2
2003 26,1 23,4 29,1
2002 24,8 21,7 27,8
2001 22,3 19,7 26,8
2000 20,1 17,7 25,4
Unitats: Percentatge sobre el total de nascuts vius.
Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de juliol de 2022.

Estadística NAIX

Nota metodològica

Nascuts vius fora del matrimoni és el nombre de nascuts vius quan l'estat civil de la mare en el moment del naixement és diferent al de casada.

Nascuts vius: Naixements de nens que mostren qualsevol signe de vida. És el nombre de naixements excloent els nascuts morts (els naixements totals inclouen els nascuts vius i els nascuts morts).

Les dades de Catalunya s'han calculat amb dades de l'Estadística de naixements. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.