Saltar al contingut principal
Edat mitjana a la maternitat
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 32,6 32,6 31,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2021 32,6 32,6 31,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2020 32,4 32,3 31,0 (p) Dada provisional
2019 32,3 32,3 30,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2018 32,2 32,2 30,8 (p) Dada provisional
2017 32,1 32,1 30,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2016 32,0 32,0 30,6
2015 31,9 31,9 30,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2014 31,7 31,8 30,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2013 31,6 31,7 30,3
2012 31,4 31,6 30,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2011 31,3 31,4 30,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2010 31,1 31,2 30,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2009 30,9 31,0 29,9
2008 30,8 30,8 29,8
2007 30,8 30,8 29,7
2006 30,9 30,9 29,6
2005 30,9 30,9 29,5
2004 30,9 30,9 29,4
2003 30,9 30,8 29,3
2002 30,9 30,8 29,2
2001 31,0 30,8 29,0
2000 30,9 30,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Anys.
Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2023. Sèries revisades el 13 de març de 2024.

NAIX

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de naixements (NAIX).

Nota metodològica

L'edat mitjana a la maternitat és l'edat mitjana de les dones en néixer els seus fills. Durant un any natural donat, l'edat mitjana de les dones a la maternitat es calcula utilitzant les taxes de fecunditat per edat (dels 15 als 49 anys). L'edat mitjana no està influenciada per una estructura de la població específica (nombre de mares en cada grup d'edat), per això s'utilitza per dur a terme comparacions geogràfiques i temporals.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població i amb dades de l'Estadística de naixements. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.