Saltar al contingut principal
Població projectada a 1 de gener (base 2018)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2060 8.770.092 49.556.550 .. 524.635.534
2055 8.717.962 49.476.386 .. 526.950.337
2050 8.639.077 49.257.477 .. 528.567.808
2045 8.524.820 48.851.590 .. 529.114.699
2040 8.373.703 48.244.792 .. 528.357.270
2035 8.195.667 47.619.431 .. 526.538.377
2030 8.009.428 47.110.106 .. 523.827.302
2025 7.832.006 46.776.457 .. 520.260.661
2020 7.636.113 46.562.044 .. 515.591.288
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de maig de 2019.

Nota metodològica

L'operació estadística Projeccions de població té com a objectiu l'avaluació de les xifres futures de la població de Catalunya, l’estructura per edat i sexe, i la distribució territorial. La base de les projeccions són les Estimacions postcensals de població, a les quals s'apliquen supòsits sobre l'evolució futura de la fecunditat, la mortalitat i la migració.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb l’escenari mitjà de les projeccions de població (base 2018). Les dades de la Unió Europea tenen com a base la població de l’any 2015.