Saltar al contingut principal

Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi

Estudiants de nivell terciari. Total Curs 2018/2019
Valor % sobre el total
Catalunya 346.097 100,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement i Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Arts i humanitats Curs 2018/2019
Valor % sobre el total
Catalunya 29.050 10,5
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències socials i jurídiques Curs 2018/2019
Valor % sobre el total
Catalunya 122.427 44,3
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències Curs 2018/2019
Valor % sobre el total
Catalunya 17.510 6,3
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències de la salut Curs 2018/2019
Valor % sobre el total
Catalunya 55.767 20,2
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Enginyeries i arquitectura Curs 2018/2019
Valor % sobre el total
Catalunya 51.841 18,7
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea-27 .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de juny de 2020. Sèries revisades el 29 de gener de 2021. Propera actualització: 3 de maig de 2021

Nota metodològica

Nombre de persones que estudien el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5–8, segons la classificació CINE-2011 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

  • Nivell 5. Educació superior de cicle curt
  • Nivell 6. Grau en educació superior o nivell equivalent
  • Nivell 7. Màster, especialització o nivell equivalent
  • Nivell 8. Doctorat o nivell equivalent

A Catalunya l'ensenyament terciari engloba ensenyaments superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, grau superior de música, grau superior de dansa, i els cicles formatius de formació professional de grau superior, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, el grau superior d'esports, i l'ensenyament universitari.

Dins de l'ensenyament universitari s'inclouen els estudis anteriors a l'espai europeu d'educació superior (primer cicle, primer i segon cicle, i segon cicle) i els estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior (com els graus i els màsters oficials). A partir del curs 2010/2011 també s'inclouen els estudiants de doctorat. D'altra banda, es dades recullen només els estudis universitaris homologats (oficials).

L'any de referència correspon al segon any del curs acadèmic: l'any 2001 correspondria al curs 2000/2001, i així successivament.

Eurostat implementa la classificació CINE-2011 (ISCED) a partir del curs 2012/2013. Per a les dades de cursos anteriors, la classificació que es segueix és la CINE-97 (ISCED).

Les dades són provisionals.