Saltar al contingut principal

Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi

Estudiants de nivell terciari. Total Curs 2019/2020
Valor % sobre el total
Catalunya 354.469 100,0
Espanya 2.145.333 100,0
Unió Europea-27 18.010.290 100,0
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament de Recerca i Universitats i Departament d'Educació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Estudiants de nivell terciari. Arts i humanitats Curs 2019/2020
Valor % sobre el total
Catalunya 30.095 10,6
Espanya 235.470 11,0
Unió Europea-27 2.073.263 11,7
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament de Recerca i Universitats. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
Estudiants de nivell terciari. Ciències socials i jurídiques Curs 2019/2020
Valor % sobre el total
Catalunya 124.837 44,1
Espanya 886.674 41,3
Unió Europea-27 7.007.779 39,5
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament de Recerca i Universitats. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
Estudiants de nivell terciari. Ciències Curs 2019/2020
Valor % sobre el total
Catalunya 17.462 6,2
Espanya 238.708 11,1
Unió Europea-27 2.112.958 11,9
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament de Recerca i Universitats. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
Estudiants de nivell terciari. Ciències de la salut Curs 2019/2020
Valor % sobre el total
Catalunya 57.216 20,2
Espanya 344.223 16,0
Unió Europea-27 2.443.749 13,8
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament de Recerca i Universitats. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
Estudiants de nivell terciari. Enginyeries i arquitectura Curs 2019/2020
Valor % sobre el total
Catalunya 53.168 18,8
Espanya 440.258 20,5
Unió Europea-27 4.087.635 23,1
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament de Recerca i Universitats. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.

Darrera actualització: 9 de novembre de 2021. Sèries revisades el 10 de maig de 2022.

Estadística EU

Nota metodològica

Nombre de persones que estudien el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5–8, segons la classificació CINE-2011 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

  • Nivell 5. Educació superior de cicle curt
  • Nivell 6. Grau en educació superior o nivell equivalent
  • Nivell 7. Màster, especialització o nivell equivalent
  • Nivell 8. Doctorat o nivell equivalent

A Catalunya l'ensenyament terciari engloba ensenyaments superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, grau superior de música, grau superior de dansa, i els cicles formatius de formació professional de grau superior, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, el grau superior d'esports, i l'ensenyament universitari.

Dins de l'ensenyament universitari s'inclouen els estudis anteriors a l'espai europeu d'educació superior (primer cicle, primer i segon cicle, i segon cicle) i els estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior (com els graus i els màsters oficials). A partir del curs 2010/2011 també s'inclouen els estudiants de doctorat. D'altra banda, es dades recullen només els estudis universitaris homologats (oficials).

L'any de referència correspon al segon any del curs acadèmic: l'any 2001 correspondria al curs 2000/2001, i així successivament.

Eurostat implementa la classificació CINE-2011 (ISCED) a partir del curs 2012/2013. Per a les dades de cursos anteriors, la classificació que es segueix és la CINE-97 (ISCED).

Les dades són provisionals.