Saltar al contingut principal

Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe

Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe 2023
Homes Dones Total
Catalunya 73,6 83,3 78,3
Espanya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024. Sèries revisades el 26 d'abril de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

Percentatge de població entre 20 i 24 anys que ha completat com a mínim estudis de nivell secundari. Per a les dades a partir de l'any 2014 aquest nivell educatiu es correspon amb els nivells 3–8 de la Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació (CINE-2011). Per a les dades d'anys anteriors es correspon amb els nivells 3–6 de la classificació CINE-97 (ISCED).

Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (LFS).

L'indicador té com a objectiu mesurar la proporció de la població que és probable que compleixi els requisits mínims necessaris per participar de manera activa en la vida social i econòmica. En els països europeus, la finalització de l'educació secundària superior s'aconsegueix després de diversos períodes d'estudi, d'acord amb els diferents sistemes educatius nacionals.