Saltar al contingut principal

Població amb estudis de nivell superior

Població de 25 a 34 anys amb estudis de nivell superior. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 53,4 46,1 37,6
Dones 59,6 58,0 48,8
Total 56,5 52,0 43,1
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
Indicador ODS Indicador 04.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell superior. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 53,9 45,1 38,5
Dones 59,9 56,2 49,4
Total 56,9 50,6 43,9
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
Indicador ODS Indicador 04.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024. Sèries revisades el 5 de juny de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 25 a 34 anys que ha completat satisfactòriament estudis terciaris (per exemple, universitat, escola tècnica superior, etc.). Aquest assoliment educatiu es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 5–8 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 5–6, per a dades fins al 2013. L'indicador es basa en l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l'Enquesta de població activa de l'INE.