Saltar al contingut principal

Població amb estudis de nivell terciari. Per sexe

Població de 25 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 50,8 43,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 35,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 57,2 54,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 46,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 54,0 48,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 41,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Indicador ODS Indicador 04.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 51,0 41,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 36,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 55,0 52,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 47,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 53,0 46,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 41,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Indicador ODS Indicador 04.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 15 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 25 a 34 anys que ha completat satisfactòriament estudis terciaris (per exemple, universitat, escola tècnica superior, etc.). Aquest assoliment educatiu es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 5–8 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 5–6, per a dades fins al 2013. L'indicador es basa en l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l'Enquesta de població activa de l'INE.